SPÓŁKA

ŁAD KORPORACYJNY

  • Informacje na temat stanu stosowania przez Creepy jar S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021  POBIERZ
  • Regulamin Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. POBIERZ
  • Regulamin Komitetu Audytu Creepy Jar S.A.  POBIERZ
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. [PDF]
  • Regulamin programu motywacyjnego Creepy Jar S.A. POBIERZ
  • Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. POBIERZ
  • Polityka wyboru firmy audytorskiej POBIERZ
  • Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych POBIERZ
  • Polityka świadczenia innych usług przez FA POBIERZ