SPÓŁKA

ŁAD KORPORACYJNY

  • Informacje na temat stanu stosowania przez Creepy jar S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021  POBIERZ
  • Regulamin Rady Nadzorczej  POBIERZ
  • Regulamin Komitetu Audytu tekst jednolity  POBIERZ
  • Regulamin programu motywacyjnego  POBIERZ
  • Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz RN  POBIERZ
  • Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych POBIERZ
  • Polityka świadczenia innych usług przez FA POBIERZ
  • Polityka wyboru firmy audytorskiej POBIERZ
  • Informacja na temat stanu stosowania przez Creepy Jar S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 POBIERZ
  • Polityka wyboru firmy audytorskiej POBIERZ