SPÓŁKA

RADA NADZORCZA

Michał Paziewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii prawniczych oraz Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. Przez ponad 2 lata był dyrektorem Biura Prawnego i Biura Zarządu i Obsługi Prawnej w PLL LOT S.A. Członek Rady Nadzorczej WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie prawnicze zdobyte w obsłudze dużych transakcji finansowania – leasingach finansowych i operacyjnych, w tym transakcjach dokonywanych na prawie angielskim oraz prawie stanu Nowy Jork, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 2000 pracowników i działającego na wielu zagranicznych rynkach, a także w obsłudze umów handlowych o znacznej wartości. Uczestniczył w wielu procesach due diligence, tworzeniu spółek celowych dla realizacji dużych projektów, transakcji nabycia spółki prawa estońskiego. Michał Paziewski nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Michał Paziewski spełnia kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Tomasz Likowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Od 17 lat zawodowo zajmuje się analizą i zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstw branży IT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych międzynarodowych firmach brokerskich, gdzie zarządzał zespołami brokerskimi oraz prowadził doradztwo dla największych klientów instytucjonalnych. Specjalista w zakresie ubezpieczeń branży IT oraz lotniczej. Tomasz Likowski nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Tomasz Likowski spełnia kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Piotr Piskorz

Członek Rady Nadzorczej

Certyfikowany Project Manager (PMP Num 1265385) posiada ponad 15-letnie doświadczenie we wdrożeniach dużych systemów informatycznych w największych firmach sektora bankowego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego w Polsce. Specjalizuje się w systemach klasy CRM (Client Relationship Management), EFM (Enterprise Fraud Management) oraz Big Data. W karierze zawodowej pełnił m.in. funkcje Dyrektora Centrum Rozwiązań Microsoft w firmie Outbox (obecnie PWC Customer Technology) oraz Dyrektora Departamentu Strategii w BOŚ Banku. Ukończył wydział Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej. Prywatnie wielbiciel gier strategicznych i entuzjasta dynamicznego rozwoju polskiej branży gier komputerowych. Piotr Piskorz nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Piotr Piskorz spełnia kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Mirosława Cienkowska

Członek Rady Nadzorczej

Od 2007 r. aktywnie praktykujący biegły rewident. Od sierpnia 2009 r. związana zawodowo z PKF Consult – początkowo jako Prezes Zarządu PKF Centrum Rachunkowości (obecnie PKF BPO Sp. z o.o. Sp. k), a obecnie jako Partner i Dyrektor Regionu Centrum w PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. gdzie odpowiada za działalność operacyjną  departamentu audytu oraz konsultingu. Brała udział w wielu badaniach spółek i grup kapitałowych, w tym publicznych, procesach due diligence oraz projektach doradczych związanych z rachunkowością i sprawozdawczością spółek. Jest również wykładowcą w zakresie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Strategie inwestycyjne i kapitałowe.

Od 13 stycznia 2021 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A., w ramach której pełni również funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu.

Artur Lebiedziński

Członek Rady Nadzorczej

Doradca finansowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego, między innymi dla klientów z sektora IT oraz nowych technologii. W swojej karierze, w latach 2013-2016, pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości SA (PHN SA) – jednego z największych podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wcześniej, pracował w oddziałach bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej
Societe Generale w Warszawie, CA IB Corporate Finance w Warszawie oraz Bank of America w Londynie.<br /> W chwili obecnej członek Rad Nadzorczych spółek: BBI Development SA, Korporacja KGL SA, General Property Sp. z o.o. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz posiadacz tytułu MBA zdobytego w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.

KOMITET AUDYTU:
 
Stosownie do § 18 ust. 10 Statutu Rada Nadzorcza spośród swoich członków wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 

Skład Komitetu Audytu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Mirosława Cienkowska

Przewodnicząca Komitetu Audytu

Michał Paziewski

Członek Komitetu Audytu

Piotr Piskorz

Członek Komitetu Audytu