SPÓŁKA

RADA NADZORCZA

Michał Paziewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy m.in. w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii prawniczych oraz Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą – Kancelarię Radcy Prawnego Michał Paziewski.

 

Członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w tym m.in. WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. Posiada duże doświadczenie prawnicze zdobyte w obsłudze biznesu, w tym dużych transakcji finansowania – leasingach finansowych i operacyjnych, w tym transakcjach dokonywanych na prawie angielskim oraz prawie stanu Nowy Jork, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 2000 pracowników i działającego na wielu zagranicznych rynkach, a także w obsłudze umów handlowych o znacznej wartości. Uczestniczył w wielu procesach due diligence, tworzeniu spółek celowych dla realizacji dużych projektów, transakcji nabycia spółki prawa estońskiego.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny, członek OIRP
w Warszawie.

 

Od 16 grudnia 2016 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A., w  ramach której pełni również funkcję członka Komitetu Audytu. Spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3  oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Mirosława Cienkowska

Członek Rady Nadzorczej

Od 2007 r. aktywnie praktykujący biegły rewident. Od sierpnia 2009 r. związana zawodowo z PKF Consult – początkowo jako Prezes Zarządu PKF Centrum Rachunkowości (obecnie PKF BPO Sp. z o.o. Sp. k), a obecnie jako Partner i Dyrektor Regionu Centrum w PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. gdzie odpowiada za działalność operacyjną  departamentu audytu oraz konsultingu. Brała udział w wielu badaniach spółek i grup kapitałowych, w tym publicznych, procesach due diligence oraz projektach doradczych związanych z rachunkowością i sprawozdawczością spółek. Jest również wykładowcą w zakresie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Strategie inwestycyjne i kapitałowe.

 

Od 13 stycznia 2021 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A., w ramach której pełni również funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu. Spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Artur Lebiedziński

Członek Rady Nadzorczej

Doradca finansowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego, między innymi dla klientów z sektora IT oraz nowych technologii. W latach 2013-2016 Prezes Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości SA (PHN SA) – jednego z największych podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Wcześniej pracował w oddziałach bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej Societe Generale w Warszawie, CA IB Corporate Finance w Warszawie oraz Bank of America w Londynie.

 

W czasie swojej kariery zawodowej członek Rad Nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym aktualnie Korporacji KGL SA, BBI Development SA oraz General Property Sp. z o.o.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz posiadacz tytułu MBA zdobytego w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.

 

Od 24 czerwca 2021 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.

Tomasz Likowski

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń dla branży IT oraz lotniczej. W takcie kariery zawodowej zarządzał zespołami brokerskimi w największych międzynarodowych firmach brokerskich, gdzie doradzał kluczowym klientom instytucjonalnym. 

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

 

Od 16 grudnia 2016 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.

Piotr Piskorz

Członek Rady Nadzorczej

Kierownik Projektów IT z ponad 20-letnim doświadczeniem we wdrożeniach dużych systemów informatycznych w największych firmach sektora bankowego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego w Polsce.

 

Specjalizuje się w systemach klasy CRM (Client Relationship Management), EFM (Enterprise Fraud Management) oraz Big Data. W karierze zawodowej zdobywał doświadczenie zarówno po stronie dostawcy (SAS Institute, PWC Customer Technology, Accenture), jak i klienta (Deutsche Bank Polska, PKO BP, BOŚ Bank, ING Nationale-Nederlanden).

 

Certyfikowany Project Manager (Project Management Professional (PMP)®. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Bankowości i Finansów.

 

Od 16 grudnia 2016 r. członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A., w  ramach której pełni również funkcję członka Komitetu Audytu. Spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

KOMITET AUDYTU:
 
Stosownie do § 18 ust. 10 Statutu Rada Nadzorcza spośród swoich członków wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 

Skład Komitetu Audytu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Mirosława Cienkowska

Przewodnicząca Komitetu Audytu

Michał Paziewski

Członek Komitetu Audytu

Piotr Piskorz

Członek Komitetu Audytu