MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY AUDIO I WIDEO

Konferencja wynikowa Creepy Jar S.A. za Q1 2022 r.
(26 maja 2022 r.)

Konferencja wynikowa Creepy Jar S.A. za rok 2021

(28 kwietnia 2022 r.)

Prezentacja #GPWInnovationDay

(2 grudnia 2021 r.)

Prezentacja wynikowa Creepy Jar S.A. za rok 2021 

(29 kwietnia 2022 r.)

Prezentacja wynikowa Creepy Jar S.A. za H1 2021

(5 października 2021 r.)

Debiut Creepy Jar S.A. na Głównym Rynku GPW 

(8 kwietnia 2021 r.)

Prezentacja #GPWInnovationDay 

(10 grudnia 2020 r.)