SPÓŁKA

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Creepy Jar S.A. wynosi 679.436 PLN i składa się z 679.436 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

VENTURE FIZ 12,86% Liczba akcji: 87 361
12.86%
Krzysztof Kwiatek 10,87% Liczba akcji: 73 879
10.87%
Krzysztof Sałek 10,87% Liczba akcji: 73 878
10.87%
Tomasz Soból 10,85% Liczba akcji: 73 752
10.85%
TFI Allianz Polska S.A. 7,04% Liczba akcji: 47 834
7.04%
Akcjonariusze < 5% udziału w głosach na WZA Liczba akcji: 322 732
Pozostali 47.5%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu zostało sporządzone na podstawie otrzymanych dotychczas zawiadomień od akcjonariuszy Emitenta w realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

AkcjonariuszLiczba akcji% w kapitale akcyjnymLiczba głosów % głosów
VENTURE FIZ 87 361 12,86% 87 36112,86%
Krzysztof Kwiatek73 879 10,87% 73 879 10,87%
Krzysztof Sałek73 878 10,87% 73 878 10,87%
Tomasz Soból73 75210,85%73 752 10,85%
TFI Allianz Polska S.A. 47 834 7,04%47 8347,04%
Akcjonariusze <5% udziału w głosach na WZA322 73247,50% 322 73247,50%
Razem679 436 100,00% 679 436 100,00%

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264