SPÓŁKA

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Creepy Jar S.A. wynosi 679.436 PLN i składa się z 679.436 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

VENTURE FIZ 12,86% Liczba akcji: 87 361
12.86%
Krzysztof Kwiatek 10,87% Liczba akcji: 73 879, Prezes Zarządu
10.87%
Krzysztof Sałek 10,87% Liczba akcji: 73 878, Członek Zarządu
10.87%
Tomasz Soból 10,85% Liczba akcji: 73 752, Członek Zarządu
10.85%
Aviva Investors Poland TFI S.A. 6,86% Liczba akcji: 46 583
6.86%
Quercus TFI S.A. 5,00% Liczba akcji: 34 000
5%
Akcjonariusze < 5% udziału w głosach na WZA Liczba akcji: 289 983
Pozostali 42.68%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu zostało sporządzone na podstawie otrzymanych dotychczas zawiadomień od akcjonariuszy Emitenta w realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

Dane dotyczący liczby akcji posiadanych przez Venture FIZ oraz Aviva Investors Poland TFI S.A. zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.

 

 

AkcjonariuszLiczba akcji% w kapitale akcyjnymLiczba głosów % głosów
VENTURE FIZ 87 361 12,86% 87 36112,86%
Krzysztof Kwiatek73 879 10,87% 73 879 10,87%
Krzysztof Sałek73 878 10,87% 73 878 10,87%
Tomasz Soból73 75210,85%73 752 10,85%
Aviva Investors Poland TFI S.A. 46 583 6,86% 46 583 6,86%
Akcjonariusze <5% udziału w głosach na WZA323 983 47,68% 323 983 47,68%
Razem679 436 100,00% 679 436 100,00%

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264