AKCJE

INFORMACJE O AKCJACH

CREEPY JAR S.A. zadebiutowała na parkiecie rynku NewConnect w dniu 6 sierpnia 2018 r. W dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zadebiutowała na parkiecie Głównego Rynku GPW.

Nazwa:CREEPY JAR S.A.
Kod LEI:2594000MOBWB4D3N3R76
Kod ISIN:PLCRPJR00019
Ticker GPW:CRJ
Ticker Reuters:CRJ.WA
Ticker Bloomberg:CRJ PW
Rynek notowań:Główny rynek akcji (podstawowy)
Indeksy:WIGTECHTR, sWIG80TR, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG
Notowane serie:Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało dopuszczonych 679.436 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz Co wartości nominalnej 1 zł każda wyemitowanych przez CREEPY JAR S.A., w tym: · 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, · 147.082 akcji zwykłych na okaziciela serii B, · 32.354 akcji zwykłych na okaziciela serii C.