SPÓŁKA

STRATEGIA

Podstawowe założenia strategii Spółki

Głównym założeniem strategii rozwoju Creepy Jar S.A. jest budowa portfolio wysokiej jakości gier komputerowych w oparciu o własne IP.

 

Spółka prowadzi sprzedaż gry Green Hell na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej. Strategia sprzedaży Emitenta zakłada sukcesywny rozwój produktów poprzez regularne aktualizacje o bezpłatne dodatki istotnie zwiększające zawartość gry. Klient po zakupie otrzymuje wsparcie tytułu w długim okresie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Emitent zakłada cykliczną produkcję gier Premium Indie zapewniającą ciągłość operacyjną oraz stabilny poziom przychodów w długim okresie. Spółka stawia na samodzielne finansowanie swoich przyszłych projektów i wspieranie aktualnych tytułów, co umożliwia jej wysoki stan środków pieniężnych (59,7 mln PLN na koniec 2021 r.) pozyskany w wyniku bardzo dobrej sprzedaży Green Hell.

 

Emitent jest również wydawcą swoich produkcji (model self-publishing) na najważniejszych platformach sprzętowych. Spółka, dążąc do zapewnienia dostępności swoich tytułów na maksymalnej liczbie platform w wybranych przypadkach (Nintendo Switch, VR) udziela zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom licencji na portowanie gier studia na nowe platformy i ich dystrybucję. Poprzez udzielenie licencji Spółka może w efektywny kosztowo sposób zapewnić sobie udział w części przychodów generowanych przez licencjobiorców na tych platformach partycypując w ich potencjalnym sukcesie rynkowym. Jednocześnie dostępność produkcji studia na wielu platformach pozwala dywersyfikować źródła przychodów Spółki ze sprzedaży jednego produktu. Emitent koncentruje się wyłącznie na własnych projektach i w najbliższej przyszłości nie przewiduje prowadzenia działalności wydawniczej dla zewnętrznych zespołów deweloperskich.

 

Strategia rozwoju Emitenta opiera się na wzroście organicznym, który Spółka chce osiągnąć dzięki systematycznej rozbudowie portfolio gier komputerowych przeznaczonych na kluczowe platformy sprzętowe. W ocenie Emitenta pozwoli to na stopniową dywersyfikację źródeł przychodu i zapewni Spółce środki niezbędne do realizacji kolejnych autorskich projektów.

Aktualnie Creepy Jar tworzy zespół ponad 40 twórców gier, których kompetencje pokrywają kluczowe obszary niezbędne do produkcji wysokiej jakości gier Premium Indie. Strategia rozwoju Spółki zakłada stopniowe wzmacnianie zespołu produkcyjnego o specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży gamedev, aby zagwarantować płynność procesu produkcji i eliminację potencjalnych wąskich gardeł. Studio wspomagane jest również przez zewnętrznych specjalistów pracujących m.in. nad muzyką, fabułą oraz outsourcingiem wybranych elementów graficznych.

 

Spółka prowadzi analizy rynku mające na celu identyfikację obszarów o największym potencjale w zakresie produkcji gier komputerowych. 

MODEL BIZNESOWY

Emitent specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości gier komputerowych w oparciu o własne IP, które finansuje samodzielnie bez zewnętrznego wsparcia ze strony wydawcy. Sukces Green Hell, pierwszej produkcji studia, daje Emitentowi możliwość wykorzystania potencjału już zbudowanej, szerokiej bazy graczy, do promocji kolejnych tytułów Spółki. 

 

Spółka zakłada cykliczną produkcję nowych gier Premium Indie, która zapewni jej ciągłość operacyjną oraz stabilny poziom przychodów, umożliwiający realizację kolejnych autorskich projektów. Model biznesowy Emitenta zakłada pracę nad jednym, wiodącym projektem, przy jednoczesnym  długoterminowym wsparciu wydanych wcześniej  tytułów poprzez aktualizacje zawierające bezpłatne dodatki rozszerzające ich zawartość. Wsparcie produktów Spółki realizowane jest we współpracy ze społecznością graczy. Dzięki temu może w optymalny sposób odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania graczy w zakresie rozwoju danej produkcji, a tym samym zwiększać jej potencjał sprzedażowy. Powyższe działania mają na celu zapewnienie wieloletniego cyklu życia gier Emitenta, który pozwala generować przychody ze sprzedaży produktów w długim okresie przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu zespołu Creepy Jar do wsparcia produkcji. Aktualnie wiodącym tytułem, nad którym pracuje większa część zespołu, jest StarRupture. Green Hell, którego premiera w formule wczesnego dostępu odbyła się we wrześniu 2018 r., jest wspierany i rozwijany przez mniejszy, dedykowany zespół.

 

Model biznesowy Emitenta zakłada obecność produktów studia na wszystkich kluczowych platformach sprzętowych w celu maksymalizacji ich potencjału sprzedażowego. Aktualnie jedyny ukończony produkt Spółki jest dostępny na najważniejszych (przede wszystkim pod względem ilości użytkowników) platformach – PC oraz na konsolach PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (za portowanie i dystrybucję odpowiada Forever Entertainment S.A.) oraz Oculus Quest 2 (za portowanie i dystrybucję odpowiada Incuvo S.A.). Green Hell nie został jeszcze wydany w wersji dedykowanej konsolom obecnej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X|S), jednak z uwagi na kompatybilność wsteczną posiadacze tych konsol mogą grać w Green Hell w wersji na poprzednie generacje (na PlayStation 4 i Xbox One). Spółka dąży do zapewnienia dostępności swoich gier na nowych platformach, w tym konsolach kolejnych generacji oraz na kolejnych platformach wirtualnej rzeczywistości (VR).