PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikuje szacunków ani prognoz finansowych.

Ze względu na specyfikę branży w ocenie Spółki nie jest możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby sprzedanych w przyszłości egzemplarzy gry, a wszelkie zakładane dane mogą mieć wyłącznie charakter orientacyjny. 

W związku z powyższym Spółka nie sporządza żadnych wiążących planów sprzedaży produktów (w zakresie ich liczby).

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264