RAPORTY

Sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2021

Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu

Oświadczenie RN CRJ w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2021

CREEPY JAR S.A. FactSheet2021

CREEPY JAR S.A. Databook 2021

CREEPY JAR S.A. Prezentacja wyniki finansowe 2021

CREEPY JAR S.A. Konferencja wynikowa za rok 2021

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264