RAPORTY

Raport bieżący nr 26/2022

Wstępne wybrane dane finansowe za 3 kwartał 2022 r. oraz narastająco za 3 kwartały 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:


Dane za 3 kwartał 2022 r.:
– przychody ze sprzedaży: 15,0 mln zł wobec 14,1 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 6% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 10,1 mln zł wobec : 9,9 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 2% r/r),
– zysk netto: 10,8 mln zł wobec 9,1 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 19% r/r);


Dane narastająco za 3 kwartały 2022 r.:
– przychody ze sprzedaży: 43,0 mln zł wobec 35,3 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 22% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 29,2 mln zł wobec 23,3 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 25% r/r),
– zysk netto: 29,4 mln zł wobec 21,1 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 39% r/r),


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 78,0 mln zł na dzień 30 września 2022 r. wobec 61,2 mln zł na dzień 30 czerwca 2022 r.


Wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w 3 kwartale 2022 r. są efektem bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych, w szczególności na PC/Steam dzięki udanej premierze dodatku Animal Husbandry na PC.


W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 319 tys. kopii, z czego 69 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2022 roku wyniosła 1,08 mln kopii, z czego 284 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartał 2022 r. oraz dane narastająco za 3 kwartały 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2022 r.