RAPORTY

Sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2022

Creepy Jar S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu

Oświadczenie RN CRJ w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2022

CREEPY JAR S.A. Databook 2022

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264