RAPORTY

18.02.2022 Raport bieżący nr 7/2022

Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2021

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 50% zysku netto Spółki za 2021 rok.

Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021 oraz opinii Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie wysokości zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-18 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-02-18 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264