RAPORTY

2022.01.14 Raport bieżący nr 3/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Pana Marka Sobóla informujące o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-01-14 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264