RAPORTY

Raport bieżący nr 24/2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 października 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 października 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.


Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie, zostały podjęte.