RAPORTY

Raport bieżący nr 3/2023

Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2022:


– przychody ze sprzedaży: 54,9 mln zł wobec 46,1 mln zł w 2021 r. (wzrost o 19% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 36,1 mln zł wobec 30,2 mln zł w 2021 r. (wzrost o 19% r/r),
– zysk netto: 36,5 mln zł wobec 29,1 mln zł w 2021 r. (wzrost o 25% r/r),


Stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych: 86,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wobec 59,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.


Rekordowe wyniki finansowe wypracowane przez Emitenta w 2022 r. są efektem wysokiej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich kluczowych platformach, w szczególności wzrostu przychodów z PC/Steam. Zostało to osiągnięte dzięki regularnemu wsparciu gry, efektywnej polityce przecen oraz
silnemu dolarowi. Dodatkowo na wyniki Emitenta pozytywnie wpłynęła premiera Green Hell w wersjach na platformy VR, za których wydanie odpowiada Incuvo S.A.


W ubiegłym roku łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,28 mln kopii, z czego 327 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2023 roku wyniosła 203 tys. kopii, z czego 51 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane finansowe za rok 2022 wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2023 r.