RAPORTY

Raport bieżący nr 24/2023

Komunikat KDPW w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii E Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych 4.928 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii D”) oraz 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii E”).


Zgodnie z treścią ww. komunikatu, KDPW postanowiło dokonać asymilacji Akcji serii D i Akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ISIN: PLCRPJR00019.


Wyznaczoną datą przeprowadzenia asymilacji w systemie depozytowym KDPW jest 4 sierpnia 2023 r.