RAPORTY

Raport bieżący nr 10/2023

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2023 r. o Regulamin Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna
Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 maja 2023 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Regulamin Programu Motywacyjnego, będący załącznikiem do projektu uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A., której podjęcie stanowi punkt 12 planowanego porządku obrad.