RAPORTY

Raport bieżący nr 2/2023

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o zmniejszeniu stanu posiadania i zejściu wspólnie przez fundusze inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Multistrategy FIZ poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.