RAPORTY

2022.02.18 Raport bieżący nr 6/2022

Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2021

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2021:

– przychody ze sprzedaży: 46,0 mln zł wobec 37,7 mln zł w 2020 r. _wzrost o 22,1% r/r_,
– zysk z działalności operacyjnej: 30,1 mln zł wobec 25,5 mln zł w 2020 r. _wzrost o 18,2% r/r_,
– zysk netto: 29,0 mln zł wobec 22,4 mln zł w 2020 r. _wzrost o 29,6% r/r_.

Stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych: 59,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wobec 28,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 r.

Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w 2021 r. wynikały z wysokiej sprzedaży gry Green Hell na platformie STEAM oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox. W ubiegłym roku łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach STEAM, Sony PlayStation i Microsoft Xbox _wersje gry, do których spółka posiada prawa wydawnicze_ wyniosła 1,26 mln kopii, z czego 0,36 mln kopii na konsolach PlayStation i Xbox.

Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane finansowe za rok 2021 wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-18 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-02-18 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264