RAPORTY

2022.01.25 Raport bieżący nr 4/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_ przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o zmniejszeniu stanu posiadania i zejściu wspólnie przez fundusze inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ oraz Alphaset FIZ2 poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-01-25 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264