RAPORTY

Raport bieżący nr 25/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 października 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2022 r. (dalej „NWZ”):


1. Venture FIZ, któremu przysługiwało 87.361 głosów na NWZ, które stanowiły 23,72% udziału w głosach na NWZ i które stanowią 12,86% udziału w ogólnej liczbie głosów.
2. Krzysztof Kwiatek, któremu przysługiwało 73.879 głosów na NWZ, które stanowiły 20,06% udziału w głosach na NWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;
3. Krzysztof Sałek, któremu przysługiwało 73.878 głosów na NWZ, które stanowiły 20,06% udziału w głosach na NWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;
4. Tomasz Soból, któremu przysługiwało 73.752 głosów na NWZ, które stanowiły 20,02% udziału w głosach na NWZ i które stanowią 10,85% udziału w ogólnej liczbie głosów;
5. TFI Allianz Polska S.A., któremu przysługiwało 47.834 głosy na NWZ, które stanowiły 12,99% udziału w głosach na NWZ i które stanowią 7,04% udziału w ogólnej liczbie głosów.