RAPORTY

Raport bieżący nr 20/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od TFI Allianz Polska S.A. informujące o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.