RAPORTY

Raport bieżący nr 18/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

 

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 r. (dalej „ZWZ”):

 

1. Venture FIZ, któremu przysługiwało 87.361 głosów na ZWZ, które stanowiły 27,06% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 12,86% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Krzysztof Kwiatek, któremu przysługiwało 73.879 głosów na ZWZ, które stanowiły 22,89% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;

3. Krzysztof Sałek, któremu przysługiwało 73.878 głosów na ZWZ, które stanowiły 22,88% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;

4. Tomasz Soból, któremu przysługiwało 73.752 głosów na ZWZ, które stanowiły 22,85% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,85% udziału w ogólnej liczbie głosów;