RAPORTY

07.06.2022 Raport bieżący nr 15/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r.

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

 

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresow

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.