RAPORTY

20.05.2022 Raport bieżący nr 13/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach

 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_ przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o zwiększeniu stanu posiadania i przekroczeniu wspólnie przez fundusze inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podpisy

2022-05-20 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-05-20 Krzysztof Sałek Członek Zarządu