RAPORTY

Raport bieżący nr 11/2023

Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta.

Dane za 1 kwartał 2023 r.:
– przychody ze sprzedaży: 12,0 mln zł wobec 11,0 mln zł w 1 kw. 2022 r., (wzrost o 9% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 8,6 mln zł wobec 6,7 mln zł w 1 kw. 2022 r., (wzrost o 29% r/r),
– zysk netto: 9,3 mln zł wobec 6,5 mln zł w 1 kw. 2022 r. (wzrost o 44% r/r);


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 95,1 mln zł na dzień 31 marca 2023 r. wobec 86,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w 1 kw. 2023 r. wynikały przede wszystkim z utrzymania dobrej sprzedaży gry Green Hell na kluczowych platformach, tj. PC/Steam oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox. W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła ponad 278 tys. kopii, z czego ponad 78 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2023 r. wyniosła 354 tys. kopii, z czego 110 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.

 

Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2023 r.