RAPORTY

09.05.2022 Raport bieżący nr 11/2022

Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2022 r.

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:


Dane za 1 kwartał 2022 r.:
– przychody ze sprzedaży: 11,0 mln zł wobec 8,2 mln zł w 1 kw. 2021 r. (wzrost o 34% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 6,7 mln zł wobec 4,6 mln zł w 1 kw. 2021 r. (wzrost o 46% r/r),
– zysk netto: 6,4 mln zł wobec 4,8 mln zł w 1 kw. 2021 r. (wzrost o 35% r/r),;

Stan środków pieniężnych: 69,9 mln zł na dzień 31 marca 2022 r. wobec 59,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.


Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w 1 kw. 2022 r. wynikały przede wszystkim z wysokiej sprzedaży gry Green Hell na platformie Steam oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox.
W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox _wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze_ wyniosła ponad 305 tys. kopii, z czego 102 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 kwartał 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2022 r.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-05-09 Krzysztof Kwiatek
2022-05-09 Krzysztof Sałek

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264