RAPORTY

29.04.2022 Raport bieżący nr 10/2022

Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_, informuje że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania wszystkich dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.:
– Pana Krzysztofa Macieja Kwiatka – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
– Pana Krzysztofa Sałka – powierzając mu funkcję Członka Zarządu,
– Pana Tomasza Michała Sobóla – powierzając mu funkcję Członka Zarządu;

 

Krzysztof Maciej Kwiatek

Współzałożyciel Creepy Jar S.A., od grudnia 2016 r. Prezes Zarządu Spółki, odpowiedzialny za tworzenie koncepcji wizualnych gier i realizację projektów graficznych. Dyrektor artystyczny i jeden z twórców Green Hell.
W latach 2008 – 2016 członek zarządu, współwłaściciel i dyrektor artystyczny Techland Warszawa sp. z o.o. Kierował pracami działów grafiki 2D/3D oraz projektowania poziomów gier przy takich produkcjach jak m.in. Dead Island, Dead Island Riptide, Dying Light, Nail’d i Mad Riders.
Współzałożyciel i główny grafik Prominence s.c., w latach 2003-2008 odpowiedzialny za realizację gier GTI Racing, Xpand Rally Xtreme i Dead Island.
Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w firmie L’Art, gdzie zajmował się grafiką 2D/3D, projektowaniem poziomów oraz lokalizacją gier na polski rynek. Współtwórca gry Skoki Narciarskie 2003: Polski Orzeł.
Posiada wykształcenie średnie.
Pan Krzysztof Kwiatek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Kwiatek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Krzysztof Sałek

Współzałożyciel Creepy Jar S.A., od grudnia 2016 r. Członek Zarządu Spółki, odpowiedzialny m.in. za projektowanie i implementację systemów gameplay’owych. Główny programista i jeden z twórców Green Hell.
W latach 2008 – 2016 członek zarządu, współwłaściciel i główny programista Techland Warszawa sp. z o.o., nadzorujący techniczną stronę projektów. Zarządzał pracami działu programowania przy takich produkcjach jak m.in. Dead Island, Dead Island Riptide, Dying Light, Nail’d i Mad Riders.
Współzałożyciel i główny programista Prominence s.c., w latach 2003-2008 odpowiadał za realizację gier GTI Racing, Xpand Rally Xtreme i Dead Island.
Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w firmie L’Art, gdzie zajmował się programowaniem. Współtwórca gry Skoki Narciarskie 2003: Polski Orzeł.
Certyfikowany Scrum Master. Posiada wykształcenie średnie.
Pan Krzysztof Sałek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Sałek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Tomasz Michał Soból

Współzałożyciel Creepy Jar S.A., od grudnia 2016 r. Członek Zarządu Spółki, odpowiedzialny m.in. za projektowanie i implementację systemów gameplay’owych. Główny programista i jeden z twórców Green Hell.
W latach 2008 – 2016 lead zespołu programistów w Techland Warszawa sp. z o.o., odpowiedzialny za pracę działu przy takich produkcjach jak Dead Island, Dead Island Riptide, Dying Light, Nail’d i Mad Riders.
Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako programista w firmie Prominence s.c., gdzie odpowiadał za realizację gier GTI Racing, Xpand Rally Xtreme i Dead Island.
W latach 2015 – 2016 wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Film i Multimedia, specjalność: Kreacja Gier Wideo.
Posiada wykształcenie średnie.
Pan Tomasz Soból nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Soból nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-04-29 Krzysztof Kwiatek
2022-04-29 Krzysztof Sałek

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264