RAPORTY

2022.01.07 Raport bieżący nr 1/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach

Podstawa prawna: 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_ przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o zwiększeniu stanu posiadania i przekroczeniu wspólnie przez fundusze inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ oraz Alphaset FIZ2 progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-07 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-01-07 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264