RAPORTY

Raport bieżący nr 8/2024

Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta.
Dane za 1 kwartał 2024 r.:


– przychody ze sprzedaży: 7,3 mln zł wobec 12,0 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 39% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 2,9 mln zł wobec 8,6 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 67% r/r),
– zysk netto: 3,3 mln zł wobec 9,3 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 64% r/r);


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 80,1 mln zł na dzień 31 marca 2024 r. wobec 79,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 r.


Obniżenie przychodów ze sprzedaży gry Green Hell o 39% r/r jest konsekwencją naturalnego cyklu starzenia się produktu i dostosowanej do niego polityki przecen. Wskazany spadek przychodów, rosnące koszty produkcji oraz zwiększenie zespołu spowodowały obniżenie rentowności zysku netto Spółki do poziomu 46%.


Dodatkowo, w 1 kw. 2024 r. Spółka rozpoznała niegotówkowy koszt Programu Motywacyjnego na lata 2023- 2025 („Program Motywacyjny”) w wysokości blisko 1,2 mln zł. Koszt Programu Motywacyjnego nie był uwzględniony w wynikach 1 kw. 2023 r.


W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 343 tys. kopii, z czego 57 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2024 r. wyniosła 612 tys. kopii, z czego 72 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2024 r.