RAPORTY

Raport bieżący nr 4/2024

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść powiadomienia dotyczącego zbycia 12.000 akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Pana Tomasza Sobóla, Członka Zarządu Spółki.