RAPORTY

Raport bieżący nr 2/2024

Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje docpublicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2023:


– przychody ze sprzedaży: 37,5 mln zł wobec 54,9 mln zł w 2022 r. (spadek o 32% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 15,8 mln zł wobec 36,1 mln zł w 2022 r. (spadek o 56% r/r),
– zysk netto: 18,3 mln zł wobec 36,5 mln zł w 2022 r. (spadek o 50% r/r),


Stan krótkoterminowych aktywów finansowych: 79,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wobec 86,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r.


Spadek przychodów ze sprzedaży o 32% w ujęciu rocznym wynika z malejącej sprzedaży gry Green Hell na kluczowych platformach. Jest to związane z naturalnym cyklem starzenia się produktu, którego premiera w wersji early access odbyła się w 2018 r.


Wskazany spadek przychodów ze sprzedaży, rosnące koszty produkcji oraz zwiększenie zespołu spowodowały obniżenie rentowności zysku netto Spółki do poziomu 49%.


W ubiegłym roku łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,09 mln kopii, z czego 248 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2024 roku wyniosła 145 tys. kopii, z czego 30 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane finansowe za rok 2023 wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2024 r.