RAPORTY

Raport bieżący nr 29/2023

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie działu w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o zwiększeniu stanu posiadania i wejściu wspólnie przez fundusze inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Multistrategy FIZ2 powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.