RAPORTY

Raport bieżący nr 28/2023

Korekta raportu bieżącego nr 27/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 27/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., w którym omyłkowo błędnie podana została szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox od początku 2023 r.


Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2023 r. wyniosła 945 tys. kopii, z czego 208 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox. W pozostałej części raport ESPI nr 27/2023 nie ulega zmianie.