RAPORTY

Raport bieżący nr 27/2023

Wstępne wybrane dane finansowe za 3 kwartał 2023 r. oraz arastająco za 3 kwartały 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:
Dane za 3 kwartał 2023 r.:
– przychody ze sprzedaży: 9,1 mln zł wobec 15,0 mln zł w 3 kw. 2022 r. (spadek o 39% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 5,5 mln zł wobec : 10,1 mln zł w 3 kw. 2022 r. (spadek o 46% r/r),
– zysk netto: 6,3 mln zł wobec 10,8 zł w 3 kw. 2022 r. (spadek o 41% r/r);


Dane narastająco za 3 kwartały 2023 r.:
– przychody ze sprzedaży: 29,1 mln zł wobec 43,0 mln zł w 1-3 kw. 2022 r. (spadek o 33% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 16,7 mln zł wobec 29,2 mln zł w 1-3 kw. 2022 r. (spadek o 43% r/r),
– zysk netto: 19,1 mln zł wobec 29,4 mln zł w 1-3 kw. 2022 r. (spadek o 35% r/r),


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 74,7 mln zł na dzień 30 września 2023 r. wobec 99,1 mln zł na dzień 30 czerwca 2023 r.


Mimo niższej sprzedaży gry Green Hell r/r, na wyniki osiągnięte przez Emitenta w 3 kwartale 2023 r. pozytywnie wpłynęły premiery dodatku Storage and Transportation na PC/Steam oraz Green Hell VR na Sony PlayStation VR2, za którego wydanie odpowiada Incuvo S.A.


W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 260 tys. kopii, z czego 46 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2023 r. wyniosła 864 tys. kopii, z czego 208 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartał 2023 r. oraz dane narastająco za 3 kwartały 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2023 r.