RAPORTY

Raport bieżący nr 17/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. (dalej „ZWZ”):


1. Venture FIZ, któremu przysługiwało 87.361 głosów na ZWZ, które stanowiły 21,16% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 12,86% udziału w ogólnej liczbie głosów;
2. Krzysztof Kwiatek, któremu przysługiwało 73.879 głosów na ZWZ, które stanowiły 17,89% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;
3. Krzysztof Sałek, któremu przysługiwało 73.878 głosów na ZWZ, które stanowiły 17,89% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów;
4. Tomasz Soból, któremu przysługiwało 73.752 głosów na ZWZ, które stanowiły 17,86% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 10,85% udziału w ogólnej liczbie głosów;
5. TFI Allianz Polska S.A., któremu przysługiwało 60.947 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,76% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 8,97% udziału w ogólnej liczbie głosów;