RAPORTY

Raport bieżący nr 13/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść powiadomień o transakcjach dokonanych przez Członków Zarządu Spółki w związku z objęciem akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022.