General Meetings

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy kontakt ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@creepyjar.com