CALENDAR

PERIODIC REPORTS 2022

April 2022

28.04.2022 Annual report 2021

Maj 2022

26.05.202 Quarterly report for Q1 2022

September 2022

28.09.2022 Semi-annual report for H1 2022

November 2022

24.11.2022 Quarterly report for Q3 2022

PERIODIC REPORTS 2021

February 2021

15.02.2021 Quarterly report for Q4 2020

Maj 2021

31.05.2021 Annual report 2020

Maj 2021

17.05.2021 Quarterly report for Q1 2021

August 2021

16.08.2021 Quarterly report for Q2 2021

November 2021

29.11.2021 Quarterly report for Q3 2021

OKRESY ZAMKNIĘTE:

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

W 2022 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

 

• 29.03.2022 r. – 27.04.2022 r.
• 26.04.2022 r. – 25.05.2022 r.
• 29.08.2022 r. – 27.09.2022 r.
• 25.10.2022 r. – 23.11.2022 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264