29.11.2021

9,1 mln zł zysku w III kwartale 2021 r.

Creepy Jar S.A. miał 9,1 mln zł zysku w III kwartale 2021 r.
Creepy Jar S.A. kontynuuje pozytywny trend wzrostu sprzedaży gry „Green Hell” na wszystkich kluczowych platformach. Pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych III kwartał 2021 r. był drugim najlepszym w historii Spółki.

W III kwartale 2021 r. Creepy Jar S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży „Green Hell” w wysokości 14,1 mln PLN wobec 13,0 mln PLN w II kw. 2021 r. (wzrost o 8% q/q). Wysoki poziom przychodów w tym okresie został osiągnięty dzięki bardzo dobrej sprzedaży gry „Green Hell” na wszystkich platformach. W III kwartale 2021 r. Spółka wypracowała 9,9 mln PLN zysku operacyjnego (wzrost o 13% q/q), 10,1 mln PLN EBITDA (wzrost o 10% q/q) oraz 9,1 mln PLN zysku netto (wzrost o 25% q/q).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konsekwentny rozwój gry, nowe platformy i aktualizacje o bezpłatne dodatki pozwalają nam osiągać dalszy wzrost wyników finansowych mimo upływu czasu. Aktualnie finalizujemy prace nad zamykającym cykl trzecim dodatkiem „Spirits of Amazonia” na PC, co, mamy nadzieję, w kolejnych okresach pozytywnie wpłynie na zainteresowanie graczy i dalszą sprzedaż tytułu. Po udanej premierze „Green Hell” na konsolach PlayStation 4 i Xbox One w czerwcu br., w III kwartale 2021 r. sprzedaż na konsolach stanowiła już 66% w strukturze przychodów – mówi Krzysztof Kwiatek, prezes Creepy Jar S.A.

Łączna sprzedaż brutto „Green Hell” na platformach STEAM, Sony PlayStation i Microsoft Xbox w III kwartale 2021 r. wyniosła ponad 312 tys. kopii, z czego 138 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. Łączna sprzedaż „Green Hell” na wszystkich platformach w 2021 r. przekroczyła 1,076 mln kopii.
Spółka kontynuuje prace nad drugim autorskim projektem pod roboczym tytułem „CHIMERA”. Obecnie trwa etap właściwej produkcji gry. W pracę nad projektem jest aktualnie zaangażowana większość zespołu produkcyjnego Spółki. „CHIMERA” będzie grą łączącą w sobie cechy zaawansowanego symulatora rozwoju bazy z elementami survivalu. Spółka wśród różnych opcji dystrybucji rozważa między innymi wydanie „CHIMERY” równolegle na PC oraz na konsole nowej generacji w modelu self-publishingu, ale nie wyklucza również współpracy z wydawcą.