Creepy Jar podsumowuje rok 2023 i rekomenduje wypłatę dywidendy

W 2023 r. Creepy Jar wypracowała 37,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 17,1 mln zł EBITDA oraz 18,3 mln zł zysku netto. Priorytetem dla studia jest doprowadzenie StarRupture do oczekiwanej wersji early access oraz dalszy rozwoju flagowego tytułu, Green Hell. Wobec dobrej sytuacji finansowej Spółki Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2023 w wysokości blisko 9,2 mln zł.


Spadek przychodów ze sprzedaży o 32% w ujęciu rocznym wynika z malejącej sprzedaży gry Green Hell na kluczowych platformach. Jest to związane z naturalnym cyklem starzenia się produktu, którego premiera w wersji early access odbyła się w 2018 r. Wskazany spadek przychodów ze sprzedaży, rosnące koszty produkcji oraz zwiększenie zespołu spowodowały obniżenie rentowności zysku netto Spółki do poziomu 49%.


Sprzedaż brutto Green Hell w ujęciu ilościowym w 2023 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,09 mln egzemplarzy, z czego 248 tys. sztuk na konsolach PlayStation i Xbox. W październiku 2023 r. łączna sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformach przekroczyła 5 mln kopii.


Studio kontynuuje prace nad kolejną, autorską produkcją o nazwie StarRupture, tworzoną na silniku Unreal Engine 5. Będzie to zaawansowany symulator rozwoju bazy z elementami survivalu, osadzony w scenerii science -fiction. StarRupture na tle gier obecnych już na rynku, w szczególności klasycznych base-builderów, będzie wyróżniać się dzięki takim mechanikom jak eksploracja, walka czy zarządzanie zasobami. Gra już w wersji early access będzie rozbudowaną produkcją z trybem co-op do 4 graczy, którą studio planuje dalej intensywnie rozwijać. Data premiery StarRupture nie została jeszcze ustalona. Prace nad wersją early access studio planuje zakończyć w ostatnim kwartale 2024 roku, w międzyczasie podejmie decyzję o wyborze optymalnego okna wydawniczego.


Od premiery w 2018 r. Green Hell jest regularnie wspierany bezpłatnymi aktualizacjami zawierającymi ulepszenia i nowy kontent, które rozszerzają zawartość gry i zapewniają graczom kolejne godziny rozrywki. Dotychczas Spółka udostępniła graczom już 20 aktualizacji i pracuje nad kolejną. W 2024 r. Creepy Jar planuje utrzymać wsparcie Green Hell na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Aktualnie studio pracuje nad przygotowaniem gry w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S|X oraz dalszym wspieraniu i rozwijaniu gry na tych platformach. Wszyscy posiadacze Green Hell w wersji na PlayStation 4 i Xbox One otrzymają bezpłatny upgrade wraz z premierą gry,
która nastąpi jeszcze w tym roku.


Wobec dobrej sytuacji finansowej Creepy Jar Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok 2023 w wysokości blisko 9,2 mln zł, tj. 13,11 zł na jedną akcję. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz będzie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Facebook
Twitter