Creepy Jar S.A. zakończył 2021 rok z najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży i zyskami

Creepy Jar S.A. utrzymuje wysoką dynamikę wyników finansowych. Dzięki bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich kluczowych platformach sprzętowych w 2021 roku Spółka wypracowała 46,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży (wzrost o 22% r/r) oraz 29,1 mln PLN zysku netto (wzrost o 30% r/r). Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 21,5 PLN na jedną akcję. 

Green Hell, regularnie rozwijany i wzbogacany o nową zawartość, cieszy się nieustannym zainteresowaniem ze strony nowych graczy. Skumulowana sprzedaż brutto Green Hell na kluczowych platformach w styczniu 2022 roku przekroczyła już 3 mln egzemplarzy, z czego w samym 2021 roku wyniosła ponad 1,26 mln kopii.


Ubiegły rok był bardzo owocny dla rozwoju naszej flagowej produkcji Green Hell. W pierwszym półroczu 2021 roku premierę na platformie Steam miały dwie z trzech części cyklu dodatków Spirits of Amazonia. Ich premiery oceniamy jako ogromny sukces – już w pierwszym tygodniu po udostępnieniu Spirits of Amazonia 1 Green Hell znalazł się na 9 miejscu listy Steam Global Top Sellers, a liczba osób grających jednocześnie w grę przekroczyła 13 tysięcy. Również Spirits of Amazonia 2 został bardzo dobrze przyjęty przez graczy, dzięki czemu gra awansowała na 17 miejsce listy Global Top Sellers – mówi Krzysztof Kwiatek, Prezes Zarządu Creepy Jar S.A.


W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyła się premiera Green Hell w wersjach przeznaczonych na konsole PlayStation 4 i Xbox One, dzięki której Spółka zanotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zdywersyfikowała ich źródła. W 2021 roku łączna sprzedaż brutto Green Hell na konsolach PlayStation i Xbox wyniosła 360 tys. kopii gry. Przychody z ich sprzedaży wyniosły 22,1 mln PLN, co stanowi 48% udziału w całkowitych przychodach Spółki. W ubiegłym roku Spółka kontynuowała prace nad portowaniem dwóch pierwszych części Spirits of Amazonia na konsole PlayStation 4 i Xbox One. 


– Osiągnęliśmy już oczekiwany poziom optymalizacji gry na konsolach i przygotowujemy się do procesu certyfikacji – mówi Krzysztof Kwiatek. – Aktualnie pracujemy nad kolejną aktualizacją Green Hell na PC – Animal Husbandry, która umożliwi graczom hodowlę zwierząt. Sukcesywnie realizujemy plan produkcyjny Chimery i jesteśmy zadowoleni z postępów prac – dodaje. 


Rekordowo wysokie wyniki finansowe Creepy Jar S.A. w 2021 roku to efekt bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich kluczowych platformach sprzętowych. W 2021 roku przychody Spółki wyniosły 46,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 22% względem 2020 roku. Wynik EBITDA wyniósł 31,8 mln PLN wobec 26,7 mln PLN w 2020 roku, natomiast zysk netto w 2021 roku osiągnął wartość 29,1 mln PLN i był o 30% wyższy r/r. W ciągu roku stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 59,7 mln
PLN na koniec 2021 roku.


Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto w kwocie 14,6 mln PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję.

Facebook
Twitter
(mln PLN)31.12.202131.12.2020Zmiana r/r (%)
Przychody ze sprzedaży46,137,722%
Zysk operacyjny (EBIT)30,225,518%
EBITDA 31,826,719%
Zysk netto29,122,430%
Aktywa74,437,996%
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne59,728,0113%
Kapitał własny71,035,5100%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3,32,438%