Harmonogram publikacji wyników CRJ za H1 2023:

21.09. (po sesji) – publikacja raportu półrocznego

Facebook
Twitter