Grzegorz Piekart dołączy do zarządu Creepy Jar

Rada Nadzorcza Creepy Jar S.A. powołała Grzegorza Piekarta na funkcję członka zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. Zarząd Creepy Jar będą tworzyć Krzysztof Kwiatek, Krzysztof Sałek, Tomasz Soból oraz Grzegorz Piekart.


Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki określiła liczbę członków zarządu Creepy Jar S.A. na 4 (czterech) członków, w tym Prezesa. Grzegorz Piekart został powołany na wspólną, 5-letnią kadencję, rozpoczętą w dniu 7 czerwca 2022 r., razem z Krzysztofem Kwiatkiem, Krzysztofem Sałkiem i Tomaszem Sobólem.


– Bardzo się cieszymy, że Grzegorz dołączy do zarządu Creepy Jar. Jest związany ze Spółką od samego początku i od lat wspiera nas w obszarze finansowym. Świetnie zna i rozumie nasz model biznesowy, a ze swoim bogatym doświadczeniem doskonale uzupełnia kompetencje zarządu Spółki – mówi Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu Creepy Jar S.A.


Grzegorz Piekart od marca 2021 r. jest Dyrektorem Finansowym Creepy Jar S.A., a od grudnia 2021 r. również prokurentem Spółki. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem finansami zdobyte podczas pracy w audycie finansowym oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a także przy zarządzaniu inwestycjami venture capital, gdzie z ramienia funduszu Venture FIZ prowadził m.in. inwestycję seed w Creepy Jar S.A. oraz był członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto zasiadał również w wielu innych radach nadzorczych m.in. podmiotów z branży gamedev tj. 7Levels S.A., Nano Games Sp. z o.o., Kool2Play S.A. oraz Dark Point Games S.A. 

Facebook
Twitter