Creepy Jar na drodze do rekordowego zysku i przebicia wyników ubiegłego roku

Wysoka sprzedaż Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych wspierana udaną premierą dodatku Animal Husbandry na PC pozwoliła Creepy Jar S.A. wypracować 15,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 6% r/r) oraz 10,8 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r. Spółka koncentruje się na produkcji Chimery oraz dalszym rozwoju Green Hell.


Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży wynika z bardzo dobrej sprzedaży Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych, w szczególności na PC/Steam. Jest to przede wszystkim efekt dobrego przyjęcia dodatku Animal Husbandy. Nowy kontent zyskał wiele pozytywnych opinii od graczy, a gra kolejny raz znalazła się wśród 25 najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam.


Sprzedaż brutto Green Hell w ujęciu ilościowym w III kw. 2022 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 319 tys. kopii, z czego 69 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. W trzech pierwszych kwartałach 2022 r. sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformach wyniosła 968 tys. egzemplarzy, z czego 259 tys. na konsolach PlayStation i Xbox. W III kw. 2022 r..


W III kw. 2022 r. Spółka wypracowała zysk operacyjny w kwocie 10,1 mln zł (wzrost o 2% r/r) oraz 10,8 mln zł zysku netto (wzrost o 19% r/r). Spółka utrzymuje wysoką zdolność do generowania gotówki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w III kwartale 2022 r. wyniosły 19,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 53% r/r.


Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 30 września 2022 r. wyniosły 78,0 mln PLN. Regularny rozwój Green Hell, a także udostępnianie gry na kolejnych platformach, sprawia, że po 4 latach od premiery gry w formule Early Access na platformie Steam, Creepy Jar z każdym kolejnym rokiem osiąga coraz wyższe przychody ze sprzedaży. Dotychczasowe łączne przychody netto Creepy Jar S.A. z tego IP od rozpoczęcia sprzedaży do końca lipca 2022 r. wyniosły blisko 128 mln PLN, przy łącznych nakładach na produkcję i rozwój tytułu w wysokości ok. 13,9 mln PLN (w okresie od rozpoczęcia produkcji do 31 lipca 2022 r.).

W ostatnich miesiącach Spółka udostępniła szereg aktualizacji do Green Hell’a w wersji PC, w tym Achievements Update, dzięki której do gry dodano 28 nowych osiągnięć na Steam dedykowanych zarówno serii Spirits of Amazonia, jak i Animal Husbandry oraz patch umożliwiający nadawanie hodowanym zwierzętom imion. W listopadzie 2022 r. Creepy Jar dodał do gry Plant Naming Patch, który pozwala graczom nazywać rośliny spotkane w amazońskiej dżungli. Obecnie Spółka finalizuje prace nad rozszerzeniem Building Update, które znacząco rozwinie możliwości konstruowania i budowania bazy. Gracze konsolowi jeszcze w 2022 r. otrzymają dodatek Spirits of Amazonia 3 w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.


W III kw. 2022 r. Spółka kontynuowała prace nad drugim autorskim projektem o nazwie Chimera, w tym pierwszymi materiałami marketingowymi (reveal teaser oraz key art). Po analizie aktualnych trendów w zakresie promocji nowych tytułów, Spółka postanowiła zwiększyć zakres pierwszych udostępnianych materiałów m.in. o uruchomienie karty Steam oraz strony internetowej produktu. O terminie ich publikacji Spółka zdecyduje w I kwartale 2023 r.


Z punktu widzenia skuteczności działań marketingowych, udostępnienie większej ilości materiałów na początek nie tylko ułatwi graczom zrozumienie, czym jest nasza nowa produkcja, ale także zwiększy widoczność projektu. Postanowiliśmy opracować dodatkowe materiały, dzięki którym zaczniemy budować społeczność wokół Chimery – mówi Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu Creepy Jar S.A.


Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję Chimery do dnia 30 września 2022 r. wyniosła 5,8 mln PLN, z czego 1,2 mln PLN zostało poniesionych w III kw. 2022 r.


W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Creepy Jar S.A. zanotowała łącznie 43,0 mln zł przychodów ze sprzedaży i 29,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost odpowiednio o 22% i 25% względem analogicznego okresu 2021 r. Z kolei zysk netto w tym czasie wzrósł o 39% do poziomu 29,4 mln zł.

Facebook
Twitter