Creepy Jar wypracował 15,0 mln zł przychodów ze sprzedaży i 10,8 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi w III kw. 2022 r. Creepy Jar S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży Green Hell w wysokości 15,0 mln zł wobec 14,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 6% r/r). Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży wynika z bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych, w szczególności na PC/Steam. Jest to przede wszystkim efekt dobrego przyjęcia dodatku Animal Husbandy, który wzbogaca gameplay Green Hell m.in. o mechaniki łapania, oswajania oraz hodowli zwierząt.

Nowy kontent zyskał wiele pozytywnych opinii od graczy, a gra kolejny raz znalazła się wśród 25 najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam.


Sprzedaż brutto Green Hell w ujęciu ilościowym w III kw. 2022 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 319 tys. kopii, z czego 69 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. Narastająco od początku 2022 r. łączna sprzedaż brutto Green Hell na wszystkich ww. platformach wyniosła 1,08 mln egzemplarzy, z czego 284 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Po 4 latach od premiery Green Hell w formule Early Access z każdym kolejnym rokiem osiągamy coraz wyższe przychody ze sprzedaży tytułu. Regularny rozwój produkcji i wzbogacanie jej o nowy kontent, a także udostępnianie gry na kolejnych platformach, ewidentnie procentuje. Dotychczasowe wyniki sprzedaży Green Hell to ogromny sukces studia. Liczymy, że wykorzystamy pełny potencjał tego IP – mówi Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu Creepy Jar S.A.


W III kw. 2022 r. Spółka wypracowała zysk operacyjny w kwocie 10,1 mln zł (wzrost o 2% r/r) oraz 10,8 mln zł zysku netto (wzrost o 19% r/r).


W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Creepy Jar S.A. zanotowała łącznie 43,0 mln zł przychodów ze sprzedaży i 29,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost odpowiednio o 22% i 25% względem analogicznego okresu 2021 r. Z kolei zysk netto w tym czasie wzrósł o 39% do poziomu 29,4 mln zł.


Dzięki zrealizowanej sprzedaży i wysokiej rentowności Spółka zwiększyła poziom krótkoterminowych aktywów finansowych do 78,0 mln zł wobec 61,2 mln zł na 30 czerwca 2022 r.


Raport okresowy Spółki za III kw. 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2022 r.

Facebook
Twitter