ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym  

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego z dnia 6 października 2017 r., dotyczącego świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy CREEPY JAR Spółka Akcyjna poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego”, na wykonawcę usług został wybrany Dom Maklerski BOŚ S. A. (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa).