Kolejny rekordowy rok Creepy Jar z 54,9 mln zł przychodów i 36,5 mln zł zysku netto

Wysoka sprzedaż Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych, w szczególności na platformie PC/Steam, pozwoliła Creepy Jar S.A. wypracować 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 19% r/r) oraz 36,5 mln zł zysku netto w 2022 r. (wzrost o 25% r/r) – wynika ze wstępnych danych finansowych. Zarząd spółki poinformował również o intencji wypłaty dywidendy za rok 2022.


Creepy Jar kolejny rok z rzędu zamknął rekordowo wysokimi wynikami finansowymi. W 2022 r. spółka osiągnęła wysoką sprzedaż Green Hell na wszystkich kluczowych platformach sprzętowych, w szczególności wzrost przychodów z PC/Steam. Jest to efekt regularnego wsparcia gry, efektywnej polityki przecen oraz wpływu silnego dolara. Dodatkowo, pozytywnie na wyniki 2022 r. wpłynęła premiera Green Hell VR w wersjach na platformy wirtualnej rzeczywistości, za których produkcję odpowiada Incuvo S.A.


Sprzedaż brutto Green Hell w ujęciu ilościowym w 2022 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,28 mln egzemplarzy, z czego 327 tys. sztuk na konsolach PlayStation i Xbox.

Narastająco od początku 2023 r. do dnia 27 lutego 2023 r. łączna sprzedaż brutto Green Hell na wszystkich ww. platformach wyniosła 203 tys. kopii, z czego 51 tys. egzemplarzy na PlayStation i Xbox.


W 2022 r. spółka wypracowała zysk operacyjny w kwocie 36,1 mln zł (wzrost o 19% r/r) oraz 36,5 mln zł zysku netto (wzrost o 25% r/r). Na koniec 2022 roku stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych wyniósł 86,0 mln zł wobec 59,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.


Zarząd spółki poinformował również o intencji wypłaty dywidendy za rok 2022 na poziomie co najmniej 50% zysku netto.


Wobec bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz rekordowych wyników wypracowanych przez Creepy Jar w ubiegłym roku, jako zarząd chcielibyśmy, aby akcjonariusze spółki otrzymali również rekordową dywidendę – mówi Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu Creepy Jar S.A.


Od początku 2022 r. Spółka udostępniła szereg bezpłatnych aktualizacji do Green Hell, które obejmowały wszystkie działania przewidziane w roadmapie na rok 2022 oraz dodatkowe update’y i usprawnienia gry.

W wersji na PC/Steam gracze otrzymali przede wszystkim Spirits of Amazonia 3, Animal Husbandry i Building Update. Z kolei w wersji na konsole PlayStatation 4 i Xbox One zostały udostępnione wszystkie części trylogii Spirits of Amazonia. Creepy Jar dalej będzie wspierać i rozwijać Green Hell. Aktualnie studio finalizuje prace nad nową roadmapą projektu.


W 2022 r. Spółka kontynuowała prace nad drugim autorskim projektem o nazwie Chimera, w tym pierwszymi materiałami marketingowymi (reveal teaser oraz key art). Termin ich publikacji nie został jeszcze ustalony.


Ostateczne dane finansowe za rok 2022 wraz z danymi porównywalnymi Spółka przekaże w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Facebook
Twitter