Creepy Jar podsumowuje 3 kwartał 2023 r.

Creepy Jar S.A. w 3 kwartale 2023 r. wypracowała 9,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 6,3 mln zł zysku netto. Dzięki udanej premierze dodatku Storage and Transportation na PC/Steam oraz wydania przez Incuvo S.A. Green Hell VR na Sony PlayStation VR2, spółka poprawiła wyniki finansowe względem 2 kwartału br.

 

Sprzedaż brutto Green Hell w 3 kwartale 2023 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła ponad blisko 260 tys. egzemplarzy, z czego 46 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. W 3 kwartale 2023 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9,1 mln PLN wobec 15,0 mln PLN w analogicznym okresie 2022 r. Spadek przychodów ze sprzedaży o 39% w ujęciu rocznym jest efektem malejącej sprzedaży gry Green Hell na kluczowych platformach, w szczególności na konsolach. Spółka poprawiła jednak wyniki względem 2 kwartału br. osiągając przychody ze sprzedaży wyższe o 15% q/q oraz wzrost zysku netto o 80% q/q. Jest to konsekwencja udanej premiery dodatku Storage and Transportation na PC/Steam oraz wydania przez Incuvo S.A. Green Hell VR na Sony PlayStation VR2.

 

W 3 kwartale 2023 r. spółka wypracowała 5,5 mln PLN zysku z działalności operacyjnej (spadek o 46% r/r) i 5,8 mln PLN EBITDA (spadek o 45% r/r). Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 6,3 mln PLN (spadek o 41% r/r, z kolei marża netto 69% (spadek o 3 p.p. r/r). W dniu 4 września 2023 r. Spółka wypłaciła dywidendę za rok 2022 w wysokości blisko 28,0 mln PLN, tj. 40,0 PLN na jedną akcję W sierpniu 2023 r. premierę miał dodatek Storage and Transportation w wersji na PC/Steam, który wprowadził nowe sposoby transportowania dóbr m.in. za pomocą windy i wytrzymałych sań, a także zapewnił nowe możliwości przechowywania zgromadzonych zasobów. W 3 kwartale 2023 r. spółka finalizowała prace nad dodatkiem Building Update w wersji na PlayStation 4 i Xbox One, który miał premierę 7 listopada 2023 r.

 

Znacząco rozwinął on możliwości konstruowania i budowania bazy m.in. dzięki możliwości wycinania większych drzew oraz usuwania takich przeszkód jak kłody i pnie. Studio poinformowało również o podjęciu decyzji o przygotowaniu Green Hell w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S|X oraz dalszym wspieraniu i rozwijaniu gry na tych platformach.

 

W sierpniu 2023 r. minęło 5 lat od dnia premiery Green Hell w formule Early Access na platformie Steam. Gra jest regularnie rozwijana i wzbogacana o nowy, bezpłatny kontent, a sprzedaż brutto przekroczyła już 5 milionów kopii. Dotychczasowe łączne przychody netto Creepy Jar S.A. z tego IP od rozpoczęcia sprzedaży do końca lipca 2023 r. wyniosły ponad 173 mln PLN, przy łącznych nakładach na produkcję i rozwój tytułu w wysokości ok. 16,8 mln PLN (w okresie od rozpoczęcia produkcji do 31 lipca 2023 r.).

 

Studio kontynuuje prace nad StarRupture. Nowy tytuł składa się z kilku bazowych mechanik: base buildingu, eksploracji, systemu walki i zarządzania zasobami na obcej planecie dręczonej kataklizmami wywołanymi przez tytułową gwiazdę – StarRupture. Gra będzie dostępna w trybie singleplayer lub w trybie kooperacji do czterech graczy. Data premiery produkcji nie została jeszcze ustalona. Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję StarRupture do dnia 30 września 2023 r. wyniosła 13,5 mln PLN, z czego 1,9 mln PLN zostało poniesionych w 3 kwartale 2023 r.

Przed sesją – publikacja raportu kwartalnego za Q3 2023

Facebook
Twitter