Creepy Jar S.A. wypracowała w I kw. 2022 r. 11,0 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 6,5 mln zysku netto

Creepy Jar S.A. utrzymuje bardzo dobry poziom wyników finansowych i intensyfikuje działania produkcyjne. Pod koniec marca 2022 r. premierę miał ostatni dodatek z serii Spirits of Amazonia na PC, a gracze konsolowi mają już możliwość gry w Spirits of Amazonia 1&2 w wersji na PlayStation 4 i Xbox One.

 

W I kw. 2022 r. Spółka wypracowała 11,0 mln PLN przychodów ze sprzedaży (wzrost o 34% r/r), zysk EBITDA w kwocie 6,9 mln PLN (wzrost o 28% r/r) oraz 6,5 mln PLN zysku netto (wzrost o 30% r/r). Wysokie wyniki finansowe Creepy Jar S.A. w I kwartale 2022 r. to efekt bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich kluczowych platformach sprzętowych. Skumulowana sprzedaż brutto Green Hell na platformach PC/Steam, PlayStation i Xbox łącznie przekroczyła do tej pory 3 mln kopii, z czego w samym I kw. 2022 r. wyniosła 305 tys. egzemplarzy. Udział sprzedaży na konsolach PlayStation i Xbox w całkowitych przychodach Spółki w I kw. 2022 r. wyniósł 51%, co przekłada się na 5,6 mln PLN. Spółka utrzymuje wysoką zdolność do generowania gotówki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I kwartale 2022 r. wyniosły 10,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 23% r/r.

 

W I kw. 2022 r. Spółka kontynuowała prace nad ostatnim z serii Spirits of Amazonia i największym pod względem nowej zawartości dodatkiem do podstawowej wersji Green Hell, którego premiera na PC odbyła się w dniu 29 marca 2022 r. Aktualizacja zyskała wiele pozytywnych opinii od graczy, a Green Hell w pierwszym tygodniu po premierze znalazł się na 20 pozycji Steam Global Top Sellers. W I kw. 2022 r. Spółka finalizowała również prace nad portowaniem dwóch pierwszych części serii Spirits of Amazonia na konsole PlayStation 4 i Xbox One, których premiera odbyła się 25 maja 2022 r. Dodatki zostały udostępnione graczom konsolowym wraz z drobnymi aktualizacjami poprawiającymi dotychczasowe błędy. Wpływ dodatków z serii Spirits of Amazonia na PC oraz konsole PlayStation i Xbox, a także Green Hell VR na platformach wirtualnej rzeczywistości będzie widoczny w wynikach finansowych Spółki za I półrocze 2022 r. 

 

Spółka sukcesywnie zwiększa nakłady inwestycyjne na produkcję gier. W I kw. 2022 r. łączne nakłady na prace rozwojowe i koszty związane z produkcją gier wyniosły już 1,4 mln PLN (wzrost o 40% r/r), z czego ponad 0,6 mln PLN zostało przeznaczone na Chimerę.  

 

-Ostatnie miesiące były dla nas bardzo intensywny pod względem produkcyjnym. Naszym priorytetem było ukończenie Spirits of Amazonia 3 na PC oraz udostępnienie graczom wyczekiwanych aktualizacji Spirits of Amazonia 1&2 w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów prac i mamy nadzieję, że nowy kontent spotka się również z uznaniem graczy – mówi Krzysztof Kwiatek, Prezes Zarządu Creepy Jar S.A. – Aktualnie koncentrujemy się na produkcji Chimery, a prace przebiegają zgodnie z naszymi założeniami – dodaje Krzysztof Kwiatek.

 

Sukces Green Hell i dobre przyjęcie kolejnych dodatków sprawia, że tytuł dalej będzie wspierany i rozwijany przez studio. Zgodnie z opublikowaną roadmapą Green Hell w 2022 r. Spółka planuje kolejne duże rozszerzenia gry na PC – Animal Husbandry i Building Update oraz udostępnienie dodatku Spirits of Amazonia 3 na konsole  PlayStation 4 i Xbox One. W dalszej kolejności Spółka planuje rozpocząć prace nad wydaniem Green Hell w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Facebook
Twitter